Hotelarstwo i gastronomia

Do szkoleń podchodzimy z pasją!

Misją Centrum Doskonalenia Kadr CeDeKa jest pomaganie przedsiębiorstwom hotelarsko-gastronomicznym w podnoszeniu jakości świadczonych usług i zwiększaniu skuteczności funkcjonowania na rynku.
Misję naszą realizujemy poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia skierowane do kadry menadżerskiej oraz pracowników wszystkich działów, aktywne wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych, zarówno ze źródeł krajowych, jak i z funduszy unijnych oraz budowanie wizerunku firmy w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Cele:

  • Wspieranie hoteli i restauracji w zwiększaniu przychodów ze sprzedaży usług.
  • Pomoc w osiąganiu doskonałej jakości świadczonych usług na wszystkich poziomach operacyjnych.
  • Kreowanie autorskiego systemu doskonalenia kadr HoReCa, opartego na dostarczaniu usług szkoleniowych i doradczych najwyższej jakości, skutecznych i odpowiadających oczekiwaniom.
  • Podejmowanie inicjatyw w zakresie nowatorskich form kształcenia.
  • Propagowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.
  • Dążenie do bycia cenionym partnerem, który wspiera w zakresie przeprowadzania zmian, rozwoju ludzi i organizacji.

Motto:
Inwestycje w kadry skutecznym rozwiązaniem na potrzeby menadżerów hoteli i restauracji.