Kursy językowe

Prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych dostosowując program nauczania do wieku, poziomu językowego naszych słuchaczy oraz ich indywidualnych potrzeb. Uczymy języka angielskiego, nie tylko technik zdawania egzaminu. Skupiamy się na ćwiczeniu sprawności komunikacyjnej więc bardzo dużo rozmawiamy wykorzystując język angielski w naturalnych sytuacjach wykorzystując urozmaicone słownictwo i struktury. Oczywiście nie zaniedbujemy również innych sprawności językowych jak słuchanie, pisanie czy czytanie. Nie rezygnujemy z gramatyki, która w połączeniu z przyswojonym słownictwem daje rewelacyjne rezultaty.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dodatkowo tłumaczymy lub powtarzamy zagadnienia potrzebne do szkoły, np. na sprawdzian, czy kartkówkę, aby dzieci czuły, że są dobrze przygotowane i zawsze mogą na nas liczyć :)