Nasza działalność

Posiadamy 21-letnie doświadczenie na rynku szkoleniowo-doradczym, natomiast pod marką CeDeKa Centrum Doskonalenia Kadr funkcjonujemy od kwietnia 2006 r. Misją naszego ośrodka jest kształcenie o jak najwyższej jakości, efektywne i odpowiadające aktualnym oczekiwaniom pracodawców, menedżerów. Oferujemy kursy, szkolenia, seminaria i usługi doradcze, które umożliwiają doskonalenie wiedzy, nabywanie umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej czy zdobywanie kwalifikacji, uprawnień zawodowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem przedstawicieli regionalnych.

Nasze główne obszary działania to:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy, ppoż., ochrona środowiska, prawo pracy
  • kursy zawodowe
  • HoReCa – kompleksowe wsparcie hoteli i restauracji
  • przygotowanie projektów szkoleniowych i inwestycyjnych, w tym również dofinansowanych ze środków unijnych
  • szkoła języków obcych
  • filmy instruktażowe

Aktywnie współpracujemy z instytucjami rynku pracy i nadzoru nad warunkami pracy, jak Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowa Straż Pożarna.