Bhp

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, to dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Szkolenia bhp są obowiązkowe, a ich  celem jest między innymi zaznajomienie pracowników z podstawowymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić na danym stanowisku. Szkolenia z tej dziedziny gwarantują ponadto uzyskanie wiedzy dotyczącej zasad wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny.

Nadzór nad warunkami pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Podstawowe wymagania dotyczące bhp zawiera z kolei Dział X Kodeksu pracy.