Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kurs języka angielskiego dla młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej: 2 godziny zegarowe tygodniowo (w tym 1 godzina przygotowania do egzaminu ósmoklasisty).
Kurs jest tak skonstruowany, aby uczyć przede wszystkim języka, a nie tylko technik zdawania egzaminu z tegoż języka. Takie zjawisko jest niestety coraz bardziej powszechne w szkołach, ale trzeba pamiętać, że nie przynosi żadnych rezultatów. Dlatego właśnie, aby znaleźć złoty środek i optymalne rozwiązanie, kurs dla słuchaczy klas ósmych obejmuje 1 godzinę standardowej nauki języka oraz 1 godzinę poświęconą tylko i wyłącznie skutecznemu przygotowaniu do egzaminu. Ponieważ wiemy, że problemem uczniów klas 8 (również szkół średnich) jest nieumiejętność mówienia i nawiązywania skutecznej komunikacji, planujemy zajęcia tak, by uporać się z brakiem tej umiejętności realizując zajęcia w oparciu o autentyczne materiały językowe.

Tematyka zajęć nawiązuje do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi. W trakcie kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty szczególny nacisk zostanie położony na ćwiczenie sprawności językowych takich jak: odsłuch tekstu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe. Warto również zauważyć, że proponowany kurs jest doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem szkolnej podstawy programowej.

  • uczymy języka, nie tylko technik zdawania egzaminu
  • stawiamy na mówienie
  • słuchamy (w szkole zwykle nie ma na to czasu lub brakuje sprzętu)