Zapisy

Zapisów na szkolenia otwarte, których propozycja zamieszczona jest na stronie internetowej można dokonywać w różny sposób:

  • poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie internetowej; taki formularz znajdziemy na stronie każdego z oferowanych kursów
  • osobiście, w siedzibie firmy
  • poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie faksem, listem, pocztą elektroniczną (skan), zamieszczonego poniżej formularza w formacie PDF
    formularz zapisów

W przypadku chęci przeszkolenia 4 lub więcej osób sugerujemy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego szczególnie do indywidualnych uwarunkowań Państwa firmy. Prosimy o kontakt i złożenie zapytania. Chętnie przygotujemy dla Państwa odpowiednią ofertę merytoryczną i cenową kursu.