Egzaminy UDT, TDT

Egzamin dozorowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin uważa się za pozytywnie ukończony tylko w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obydwu jego części. Negatywny wynik z którejkolwiek części egzaminu skutkuje koniecznością jego powtórzenia. O wynikach komisja powiadamia zaraz po zakończeniu egzaminu. Okres oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wynosi około 3 tygodni.

Egzamin teoretyczny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 15 pytań zamkniętych w czasie 30 minut. Do każdego pytania przypisane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego otrzymują osoby, które udzieliły minimum 11 poprawnych odpowiedzi na pytania testowe.

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na podstawie ścisłych wytycznych. Odbywa się w miejscu umożliwiającym bezpieczne wykonanie manewrów urządzeniem transportu bliskiego, bez udziału osób trzecich. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pierwsza polega na zaprezentowaniu na urządzeniu lub przy nim w sposób bezpieczny jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej wskazanej przez komisję, zgodnej z typem urządzenia. Druga, to wykonanie przez egzaminowanego zadania praktycznego przy wykorzystaniu urządzenia transportu bliskiego. Egzamin praktyczny uznaje się za zakończony pozytywnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu jego części składowych.

Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny  


Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny  


Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny  


Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny  


Wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny  


Żurawie stacjonarne

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny