Egzaminy: Cambridge English, IELTS, TOEFL

Egzaminy Cambridge English – B2 FIRST (FCE), C1 ADVANCED (CAE), C2 PROFICIENCY (CPE)

Międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach z życia codziennego. Egzaminy obejmują całą skalę poziomów zaawansowania i są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference).

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego. Został opracowany przez światowej klasy ekspertów w tej dziedzinie i obejmuje wszystkie aspekty języka: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.

Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym. Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Pomożemy Ci przygotować się do egzaminu i spełnisz swoje marzenia.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – egzamin sprawdzający umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych stosujących angielszczyznę jako język wykładowy wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata.