Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

1 lub 2 godziny zegarowe tygodniowo

Proponujemy grupy, które docelowo przygotowywać będą się zarówno do matury podstawowej jak i rozszerzonej. Jest to bardzo intensywny kurs, w którym zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają w standardowej formule do rozpoczęcia pisemnych egzaminów maturalnych. Natomiast po pisemnym egzaminie z języka angielskiego zajęcia odbywają się już tylko w formie konwersacji i polegają na pracy z zestawami egzaminacyjnymi, tak aby jak najefektywniej przygotować się do matury ustnej.
Maturalny egzaminacyjny kurs języka angielskiego rozwija wszystkie umiejętności językowe na danym poziomie oraz pozwala na dokładne poznanie i przećwiczenie wszystkich części i technik egzaminacyjnych.
Dzięki dużej ilości testów słuchacz nabiera biegłości w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie. Celem nadrzędnym jest oczywiście nabycie takiej sprawności językowej, która umożliwi swobodne porozumiewanie się nie tylko w sytuacjach egzaminacyjnych, ale i codziennych.