Operator suwnic, wciągników i wciągarek

Prowadzimy kursy w zakresie obsługi wszystkich typów suwnic, wciągników i wciągarek podlegających pod dozór techniczny, w tym urządzeń zarówno ogólnego przeznaczenia, jak i specjalnego przeznaczenia, bez względu na to, czy sterowanie odbywa się z poziomu roboczego, czy z kabiny (dawne kategorie II S i I S).

 

Miejsca i terminy kursów, zgłoszenie:

Świecie, nabór ciągły - dokonaj zgłoszenia firmowego lub indywidualnego

Cena szkolenia: od 400 zł za osobę

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Miejsce szkolenia: CeDeKa, Świecie

Zgłoszenie firmoweOsoba indywidualna

  Dane zgłaszającego

  Dane firmy

  Dane do faktury - jeśli inne niż dane firmy

  Dane uczestnika 1

  Dane uczestnika 2

  Dane uczestnika 3

  Dane uczestnika 4

  Dane uczestnika 5

  • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

  • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

  * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

  • podanie danych jest dobrowolne;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

  • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   Dane uczestnika

   Data urodzenia

   Wysyłając formularz potwierdzasz:

   • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

   • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

   * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

   Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

   * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

   • podanie danych jest dobrowolne;

   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

   • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

   • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

   • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   Koszt kursu i egzaminu:

   Koszt kursu uzależniony jest od wielkości grupy szkoleniowej – od 400 zł za osobę.
   Koszt egzaminu UDT wynosi 268,33 zł za osobę – cena obowiązuje od 09.02.2024.

   Cel kursu:

   Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego (dawne kategorie II S, I S, II W, I W).

   W szczególności:
   Zaznajomienie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji danego urządzenia, przekazanie informacji technicznych dotyczących urządzenia, jego charakterystyki, parametrów, mechanizmów i zabezpieczeń, nabycie praktycznych umiejętności obsługi.

   Ramowy program kursu:

   • Zasady i przepisy dozoru technicznego
   • Ogólne zasady eksploatacji dźwignic
   • Rodzaje i kryteria doboru zawiesi
   • Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR)
   • Sposoby zawieszenia i transportowania ładunków
   • Zasady współpracy operatora utb i hakowego

   Forma zakończenia, zaświadczenia:

   Egzamin wewnętrzny, egzamin przed komisją UDT lub TDT.

   Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu odpowiednio w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek lub tylko wciągników i wciągarek wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CEDEKA (ważne bezterminowo).

   Po pomyślnie zdanym egzaminie przed komisją dozoru technicznego uczestnik kursu otrzymuje również zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek lub tylko wciągników i wciągarek danego rodzaju wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.
   Zaświadczenia UDT lub TDT są ważne:
   – w zakresie obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia – 10 lat,
   – w zakresie obsługi wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia – 5 lat,
   – w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia – 10 lat,
   – w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat.

   Wzór zaświadczenia UDT

   Przykładowe pytania egzaminacyjne

   1. 1. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?:

   a. do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
   b. jest to niedopuszczalne
   c. jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
   d. w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

   2. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu::

   a. należy przerwać prace
   b. można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
   c. można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
   d. można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

   3. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie::

   a. zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
   b. zapobiec przeciążeniu suwnicy
   c. nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
   d. uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

   4. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone::

   a. na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
   b. w kabinie suwnicy
   c. przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
   d. na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

   5. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien::

   a. przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
   b. sprawdzić skok luzownika hamulca
   c. zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
   d. sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

   Przejdź do pełnego zestawu pytań egzaminacyjnych