Szkolenia zamknięte hotelarskie i gastronomiczne

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne – w miejscu pracy), to szkolenia, które przeprowadzamy w Państwa obiekcie. Celem szkoleń zamkniętych jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb zarządzających danym obiektem hotelarskim i gastronomicznym. Każdorazowo przed przystąpieniem do procesu szkolenia prowadzona jest analiza bieżącej sytuacji organizacyjnej i serwisowej obiektu oraz analiza potencjału poszczególnych grup pracowniczych. Wyniki analizy stanowią podstawę do ustalenia wraz ze Zleceniodawcą rzeczywistych potrzeb w zakresie doskonalenia kadry pracowniczej lub innych.

  • Ustalenie konkretnych terminów poszczególnych szkoleń pozostawiamy do wyboru i uzgodnienia przez Zamawiającego, starając się za każdym razem maksymalnie dostosować do postawionych wymagań.
  • Pracujemy według autorskich, ustalonych procedur, które wytyczają styl i jakość naszych usług.
  • Zapewniamy kompleksowość usług.
  • Każde szkolenie wewnętrzne możemy wzbogacić o program integracyjny realizowany po zajęciach szkoleniowych.

Jesteśmy z Klientem nie tylko w trakcie trwania usługi szkoleniowej, ale także przed wykonaniem zlecenia i po jego realizacji.

W działalności szkoleniowej koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych rozwiązaniach (nauka przez praktykę).

Każde zlecenie kończymy badaniem efektywności i satysfakcji Klienta oraz zbiorczym raportem zawierającym wiele cennych uwag i spostrzeżeń.

Język angielski w hotelarstwie i gastronomii

Szkolenie dla kierowników i pracowników służby pięter

Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego dla kelnerów

Szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego dla pracowników recepcji

Pierwsza pomoc w hotelach i restauracjach