Operator wózków jezdniowych

Prowadzimy kursy w zakresie obsługi wszystkich typów wózków podlegających pod dozór techniczny, w tym wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawna kategoria IWJO).

 

Prowadzimy również kursy w zakresie obsługi pozostałych typów wózków jezdniowych, które nie podlegają pod dozór techniczny. Są to w szczególności:

 • wózki naładowne,
 • wózki unoszące,
 • wózki ciągnikowe.

 

 

Miejsca i terminy kursów, zgłoszenie:

Świecie, nabór ciągły - dokonaj zgłoszenia firmowego lub indywidualnego

Cena kursu: od 400 zł za osobę

Czas trwania kursu: 5 dni

Miejsce kursu: CEDEKA, Świecie, ul. Kiepury 30

Zgłoszenie firmoweOsoba indywidualna

  Dane zgłaszającego

  Dane firmy

  Dane do faktury - jeśli inne niż dane firmy

  Dane uczestnika 1

  Dane uczestnika 2

  Dane uczestnika 3

  Dane uczestnika 4

  Dane uczestnika 5

  • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

  • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

  * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

  • podanie danych jest dobrowolne;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

  • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   Dane uczestnika

   Data urodzenia

   Wysyłając formularz potwierdzasz:

   • Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie i zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub pisemnie.

   • Organizator ma prawo odwołać każdy kurs, na który nie wpłynie zakładana minimalna ilość zgłoszeń. W przypadku odwołania kursu z winy organizatora, wpłacona należność za kurs zostaje zwrócona.

   * Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

   Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 poz.1219 z późn. zm.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.

   * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

   Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej z siedzibą w Świeciu, ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie, kontakt: daneosobowe@cedeka.pl;

   • podanie danych jest dobrowolne;

   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych i w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);

   • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;

   • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody;

   • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;

   • od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. 25 maja 2018 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

   Koszt kursu i egzaminu:

   Koszt kursu uzależniony jest od wielkości grupy szkoleniowej – od 400 zł za osobę.
   Koszt egzaminu UDT wynosi 268,33 zł za osobę – cena obowiązuje od 09.02.2024.

   Cel kursu:

   Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

   W szczególności:
   Zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów pozwalające na ich prawidłową eksploatację, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, bezpieczeństwem pożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy.

   Ramowy program kursu:

   1. Typy stosowanych wózków jezdniowych.
   2. Budowa wózka.
   3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami.
   4. Czynności operatora w czasie pracy wózkami.
   5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
   6. Wiadomości z zakresu bhp.
   7. Przepisy prawne w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego.
   8. Praktyczna nauka jazdy.
   9. Instruktaż – wymiana butli gazowej.

   Forma zakończenia, zaświadczenia:

   <style=”text-align: justify;”>Egzamin wewnętrzny, egzamin przed komisją UDT lub TDT.
   Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie obsługi wózków danego typu wydane przez Centrum Doskonalenia Kadr CEDEKA (ważne bezterminowo).
   Po pomyślnie zdanym egzaminie przed komisją dozoru technicznego uczestnik kursu otrzymuje również zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych danego rodzaju wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.
   Zaświadczenia UDT lub TDT są ważne:
   – w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – dawna kategoria I WJO – 5 lat,
   – w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – dawna kategoria II WJO i III WJO – 10 lat.

   Przykładowe pytania egzaminacyjne:

   1. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

   a. 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
   b. 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
   c. 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
   d. zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

   2. Wózek może stracić stateczność na skutek:

   a. podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
   b. wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
   c. zawracania wózkiem na wzniesieniu
   d. wszystkie powyżej są prawidłowe

   3. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

   a. w instrukcji eksploatacji wózka
   b. na tabliczce znamionowej wózka
   c. na diagramie udźwigu
   d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

   4. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

   a. do przodu
   b. do tyłu
   c. w obu kierunkach
   d. hamulec sprawdza tylko konserwator

   5. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

   a. maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
   b. maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
   c. wymiary zewnętrzne widły nośnej
   d. symbol kontroli jakości

   Przejdź do pełnego zestawu pytań egzaminacyjnych

   Przejdź do pełnego zestawu pytań egzaminacyjnych – wózki z wysięgnikiem