Kurs języka angielskiego dla starszych dzieci (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

2 godziny zegarowe (2 x 60 minut) tygodniowo, w tym 1 godzina konwersacji.

4 grupa – klasa IV szkoły podstawowej
5 grupa – klasa V szkoły podstawowej
6 grupa – klasa VI szkoły podstawowej
7 grupa – klasa VII szkoły podstawowej
8 grupa – klasa VIII szkoły podstawowej

To już czas na stopniowe podkręcanie tempa i mocniejsze zanurzenie się w języku angielskim. Wyprzedzamy program szkół podstawowych pod każdym względem zarówno słownictwa jak i gramatyki. Uczymy dzieci już nie tylko poprawnie mówić, ale też pisać i czytać ze zrozumieniem. Nasi słuchacze czytają ciekawe i złożone teksty oraz wypowiadają się w języku angielskim na różne tematy, ale nadal czerpią przyjemność z nauki języka angielskiego i to jest dla nas najważniejsze.

Materiał jest systematycznie utrwalany i ćwiczony a postępy monitorowane w formie quizów i testów. Oprócz nauki struktur gramatycznych i wzbogacania słownictwa, dziecko uczy się również myśleć w danym języku.  Proponowany kurs rozwija umiejętności językowe niezbędne w konkretnych sytuacjach życiowych.

  • uczymy bez stresu i w miłej atmosferze
  • stawiamy na komunikację
  • stopniowo, ale nie za wszelką cenę wprowadzamy zagadnienia egzaminacyjne