Kursy zawodowe

Kursy zawodowe to kształcenie i proces przygotowujący do pracy w zawodzie w nowoczesnej, pozaszkolnej formie. W kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia niezależnie od posiadanego wykształcenia. Kursy pozwalają doskonalić umiejętności i dają możliwość podnoszenia kwalifikacji. Dzięki ukończeniu kursu uczestnik może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin odbywa się przed specjalną komisją, a uzyskanie pozytywnego wyniku gwarantuje otrzymanie świadectwa potwierdzającego zdobyte kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania czynności w zakresie danej kwalifikacji.