Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne składające się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego odbywają się przed przystąpieniem pracownika do pracy. Mają na celu zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami bhp i zagrożeniami występującymi na danym stanowisku. Szkolenia okresowe bhp to szkolenia „przypominające”. Realizowane są w pewnych odstępach czasowych w zależności od stanowiska zajmowanego przez pracownika (nie rzadziej niż co 1 rok, co 3 lata, co 5 lat lub co 6 lat).