Umowa o dzieło

Informacje dotyczące umów o dzieło zawartych w 2023 r.

W roku 2023 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazano 1,2 miliona formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 miliona umów o dzieło. 

W roku 2023 liczba złożonych formularzy RUD wzrosła nieznacznie w porównaniu z rokiem 2022 (o 50,5 tys.), jednak zgłoszono na nich mniej umów o dzieło (o 81,7 tys.). Analizy porównawcze wskazują na wzrost liczby podmiotów zgłaszających oraz wykonawców umów o dzieło w 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022 i 2021, przy niewielkich wzrostach w granicach 1 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

Największa liczba złożonych formularzy RUD w 2023 roku wystąpiła w październiku (114,7 tys.), natomiast największa liczba zgłoszonych umów przypadła na kwiecień 2023 roku (162,3 tys.). Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła w lutym 2023 roku (86,0 tys.), co koreluje z najmniejszą liczbą zgłoszonych umów w tym samym okresie (117,8 tys.).

W ciągu całego roku 2023 umowy o dzieło na formularzu RUD zgłosiło 75,8 tys. podmiotów, z czego 97 proc. stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS. Osób fizycznych zgłaszających umowy o dzieło, ale niebędących płatnikami składek, było 1,4 tys., co stanowiło 1,79 proc. ogółu zgłaszających.

Umowy o dzieło były głównie zgłaszane poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, co stanowiło 89,95 proc. ogółu zgłoszeń.

W roku 2023 umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami (52,21 proc.), przy czym co czwarty wykonawca umowy o dzieło mieścił się w przedziale wiekowym 30-39 lat (84,1 tys.). Umowy o dzieło najczęściej zawierano na jeden i osiem dni.

Najwięcej osób wykonujących umowy o dzieło zarejestrowano w sekcji J – informacja i komunikacja (87,6 tys.), następnie w sekcjach M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (79,1 tys.), R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (57,2 tys.), P – edukacja (53,8 tys.) oraz S – pozostała działalność usługowa (48,2 tys.).

Umowy o dzieło zawierano także z cudzoziemcami, przy czym najczęściej podpisywano je z obywatelami Ukrainy (39,56 proc.), Białorusi (21,31 proc.), Niemiec (3,87 proc.), Wielkiej Brytanii (2,65 proc.), Rosji (2,57 proc.), Hiszpanii (2,06 proc.), Włoch (1,98 proc.) oraz Francji (1,96 proc.).

 

 

Źródło: www.pit.pl

18 czerwca 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *