Niska temperatura a obowiązki pracodawcy

W zawiązku z niską temperaturą i opadami śniegu przypominamy jakie obowiązki ma pracodawca podczas trudnych warunków pracy.

Temperatura minimalna w miejscach pracy wynosić powinna:
• nie mniej niż 14 stopni Celsjusza – w pomieszczeniach, gdzie pracownicy wykonują prace fizyczne;
• nie mniej niż 18 stopni Celsjusza – w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczną bądź wykonywane są prace biurowe.

Co w przypadku pracy na zewnątrz podczas silnych mrozów i innych załamań pogody?
Przy zaistniałej pogodzie, gdzie temperatura spada do -15 stopni Celsjusza należy szczególnie zwrócić uwagę na pracowników wykonujących prace na przestrzeni otwartej. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom ochrony przed zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi, w tym przed: opadami, zbyt niską temperaturą czy silnym wiatrem.
Pracownicy podejmujący pracę na zewnątrz, w pomieszczeniach nieogrzewanych lub w chłodniach muszą mieć zapewnioną specjalną odzież ciepłochronną. Taką odzież dzielimy na odzież chroniącą przed zimnem przeznaczoną do pracy przy temperaturach poniżej 5 stopni Celsjusza, oraz odzież chroniącą przed zimnem przeznaczoną do pracy w temperaturach do – 5 stopni Celsjusza.
Pracodawca musi zapewnić pracownikom pracującym na zewnątrz pomieszczenie, w którym będą mogli się ogrzać, temperatura w takim pomieszczeniu nie może wynosić mniej niż 16 stopni Celsjusza.

Ciepłe napoje oraz nieodpłatne posiłki
Dodatkową rzeczą, która przysługuje pracownikom podczas pracy przy niskich temperaturach na otwartej przestrzeni są napoje oraz posiłki. Ciepłe napoje przysługują wszystkim pracownikom niezależnie od ich stanowiska i wykonywanej pracy. Ciepłe posiłki natomiast przysługują tylko osobom, których praca uważana jest za intensywną. Praca intensywna to praca, podczas której wydatek energetyczny wynosi:
• powyżej 1000 kcal dla kobiet.
• powyżej 1500 kcal dla mężczyzn

Ważne!
W sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, pracownik ma prawo odmówić rozpoczęcia tejże pracy, która zagrażać mogłaby jego zdrowiu lub życiu. Odmówienie pracy nie zwalnia pracodawcy z normalnego wynagrodzenia pracownika. Podczas odmówienia podjęcia się pracy, pracownik podać musi powód swojej decyzji, dzięki czemu pracodawca będzie miał możliwość usunięcia wszystkich niedogodności i uchybień, które w jakiś sposób mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy.

15 stycznia 2024