Strefa wiedzy

 • Podejmowanie pracy podczas wakacji

  Podjęcie pracy przez osobę młodocianą wymaga spełnienia określonych warunków i przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i obowiązków przez niego wykonywanych. W podanym artykule znajdziesz ważne informacje na temat zatrudniania pracowników młodocianych.

 • Nabór wniosków do rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Rusza nabór „wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”. Sprawdź jakie są zasady przyznawania środków.

 • Umowa o dzieło

  Informacje dotyczące umów o dzieło zawartych w 2023 r.

 • Zatrudnienie na okres próbny

  Kilka nowych informacji dotyczących zawierania umów na okres próbny oraz umów na czas określony po zakończeniu okresu próbnego.

 • Nowe wysokości odszkodowań z ZUS

  Od 1 kwietnia zmodyfikowane zostaną kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących pracownikom oraz ich rodzinom z powodu wypadków z miejscu pracy. Nowe stawki obejmą również sytuacje związane z chorobami zawodowymi.

 • Niska temperatura a obowiązki pracodawcy

  W zawiązku z niską temperaturą i opadami śniegu przypominamy jakie obowiązki ma pracodawca podczas trudnych warunków pracy.

 • Zmiany względem pracy przed komputerem

  W ostatnich dniach weszły w życie regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach prac biurowych. Dlatego należy przygotować się na zmiany w sposobie pracy przed komputerem

 • Szkolenia podczas pracy

  26 kwietnia bieżącego roku do Kodeksu pracy wszedł nowy przepis odnoszący się do terminów i godzin szkoleń uczęszczanych przez pracowników. Przepis ten reguluje, kiedy szkolenie musi być wliczane w godziny pracy.

 • Odmowa pracy przez pracownika

  Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń powierzonych przez pracodawcę. Są jednak sytuacje, w których pracownik ma pełne prawo do odmowy podjęcia się pewnych prac. W poniższym artykule podajemy wykaz sytuacji, w których jako pracownik możesz odmówić wykonywania poleceń pracodawcy.

 • Pracownik i pracodawca – wzajemne obowiązki

  W artykule zawarte są informacje o obowiązkach, które wobec siebie mają pracodawca i pracownik, jak i ogólne zasady i reguły pracy.